Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 15 Ιουλίου 2014

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Χρειάζεται διάκριση στον πνευματικό αγώνα.


ταν  πονηρς διάβολος γνωρίζ τι βαδίζουμε σωστ στν δ τς ρετς, μ ζωντανς πιθυμίες κα σωστ τοποθετημένες κα μ τάξι, π τς ποες δν μπορε ν μς ποσπάση μ φανερς πάτες, τότε μεταμφιέζεται σ γγελο φωτς κα μ φιλικος λογισμος κα μ ρητ τν θείων Γραφν κα μπαραδείγματα τν γίων, μς παρακινε, εκαίρως καίρως, ν βαδίσουμεδιάκριτα στ ψος τς τελειότητος, γι ν μς κάν κατόπιν ν πέσουμε στν γκρεμό.   

τσι μς παρακινε ν ταλαιπωρομε σκληρ τ σώμα μας μ νηστεες,γκράτειες, μαστιγώσεις, χαμαικοιτίες κα λλες παρόμοιες θλίψεις,  γι νπερηφανευθομε νομίζοντας τι κατωρθώσαμε μεγάλα πράγματα  γι ν μς συμβ κάποια σθένεια κα ν μν μπορομε ν κάνουμε καλ ργα,  π τν κόπο κα τν σκησι ν ηδιάσουμε κα ν συγχαθομε τς πνευματικςσκήσεις· κα τσι σιγ σιγά, φο κρυώσουμε γι τ καλό, ν πέσουμε μπερισσότερη πιθυμία π πρν στς πίγειες δονς κα ξεφαντώματα. 
Κι ατ συνέβη σ πολλούς. Ατο κολουθώντας τν ρμ νς διάκριτου ζήλου κα περνώντας τ μέτρο τς ρετς τους, μ πολλος βασανισμούς, χάθηκαν μέσα στς φευρέσεις τους κα γιναν παίγνιο τν πονηρν δαιμόνων. Ατ μως δν θ συνέβαινε, ν σκεπτόταν καλ κενα πο επαμε· κα ν σκεφτόταν κόμη τι ατς ο βασανιστικς πράξεις, ν κα εναι ξιες παίνου κα καρποφόρες, ν τούτοις χρειάζονται σωματικ δύναμι κα νάλογη ταπείνωσι τς ψυχς, παρόμοια δηλαδ μ τν σωματικ δύναμι· χρειάζεταιμως κα παρόμοια κρσι στν ποιότητα κα στν χαρακτρα το καθενός.
κενοι μως πο δν μπορον ν γωνίζωνται μ ατ τ σκληρότητα τς ζως παρόμοια μ τος γίους, μπορον κα μ λλους τρόπους ν μιμηθον τζωή τους· δηλαδή, χοντας μεγάλες κα ποτελεσματικς πιθυμίες γι τνρετή· κάνοντας θερμς προσευχές· ποθώντας τ πι νδοξα στεφάνια τνληθινν πολέμων γι τν ησο Χριστό· καταφρονώντας λον τν κόσμο,κόμη κα ατν τν αυτό τους· παραδιδόμενοι στ σιωπ κα τν μοναξιά·ντας ταπεινο κα προι μ λους· ποφέροντας τ κακ κα κάνοντας τ καλστος χθρούς τους κα στος χάριστους· φυλάγοντας τν αυτό τους π κάθε σφάλμα, στω κα μικρό· λα ατ εναι περισσότερο εάρεστα στν Θεό, π,τι ο σκήσεις κα ο σκληραγωγίες το σώματος.
Γι᾿ ατ κι γ σ συμβουλεύω, στς παρόμοιες σκληραγωγίες το σώματος νβαδίζς μ διάκρισι, γι ν μπορς ν τς αξήσς· πειδ μ τς περβολςναγκαστικ θ φθάσης στ σημεο ν τς γκαταλείψης. Σ συμβουλεύω μως ν μν πέσς στ λλο σφάλμα κα τν περβολ μερικν, πο θεωρονται ς πνευματικο νδρες. Ατοί, κολακευόμενοι κα πατόμενοι π τν περβολικγάπη το σώματός τους, φροντίζουν πολ ν διατηρον τν σωματική τουςγεία, κα φαίνονται τόσο ζηλότυποι κα τι τ πιθυμον ατ τόσο πολύ, πομ τν παραμικρ κόπο κα τν παραμικρ νόχλησι, τρέμουν κα φοβονται μτν χάσουν. Κα γι λλο πργμα δν συζητον μ μεγαλύτερη ρεξι, οτε σκέπτονται κάτι λλο, σο τν διακυβέρνησι τς ζωή τους. Γι᾿ ατ προσέχουν πάντοτε ν ζητον φαγητ περισσότερο κατάλληλα στν ρεξι, παρ στστομάχι τους, τ ποο πολλς φορς χάνει τν δύναμί του π τν μεγάλη καλοπέρασι.
Κι ν ατο σχυρίζωνται τι ατ τ κάνουν γι ν μπορον ν πηρετον καλύτερα τν Θεό, βέβαια, ατ δν σημαίνει τίποτε λλο παρ ν συμφωνήσουν μεταξύ τους, χωρς κανένα κέρδος κα μάλιστα μ ζημία το νς κα το λλου, δυ κεφαλιακο κα πρτοι χθροί, δηλαδ τ πνεμα κα τ σμα. Γιατ μ τν φροντίδα ατή, φαιρεται π τ σμα  γεία κα π τ πνεμα χάνεται ελάβεια. Γι᾿ ατ τ πι σφαλς κα φέλιμο εναι κα γι τ σμα κα γι τν ψυχή, ν πάρχη κάποιος λεύθερος τρόπος ζως, χι μως χωρς τν διάκρισικείνη πο νέφερα προηγουμένως· μ τν διάκρισι ατ πρέπει νπαρατηρονται κα ο διαφορετικς καταστάσεις τν νθρώπων κα οδιαφορετικς κράσεις τν σωμάτων, ο ποες δν πόκεινται λες στν να καδιο κανόνα, πως λέγει στ σκητικά του  Μέγας Βασίλειος (1). Προσθέτω καατό, τι χι μόνο γι ν ποκτήσουμε τς ξωτερικς ρετές, λλ κα γι τνπόκτησι τν σωτερικν ρετν, πρέπει ν προχωρομε μ κάποια μετριότητα κα βαθμηδόν, λίγο λίγο, πως επα παραπάνω στ λδ κεφάλαιο.

 *  *  *
 1. Λέγει  γιος ατς τι σο διαφέρει κα εναι πι δυνατς  χαλκς κα σίδηρος π τ φρύγανα κα τ ξύλα, τόσο διαφέρει κα εναι πι δυνατ να σμα κα μία κρσις π τν λλη. Γι᾿ ατ κενο πο εναι γι μερικος κακοπάθεια πάνω π τ μέτρο, γι τος δυνατώτερους εναι μι νάπαυσιςνετη· τσι δογματίζει τ ξς· «ρίστη γκράτεια τς γαστρς εναι ατ ποπολογίζεται νάλογα μ τν δύναμι το καθενός» (Διατάξ. σκητ. δ.).

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου